صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
گــــل یــــخ فصل زمستون شده باز
دشت و صحرا همه عریون شده باز
خونه تن دیگه خاموشه و ســــــــرد
دلــــــــــم از سینه گریزون شده باز
آشیــــون ریخته دیگه چلچله نیست
هرچی بوده همه عریــــون شده باز
آسمـــــون دل مـــــــن وا نمیشــــه
اشکـــــم آویـــزه مژگـــون شـده باز
تن من یـــــخ زده از ســــــردی قهر
تو دلـــم غصــــه فراوون شــــده باز

می دونی کــه تاابـدهم مهرت ازیادنمیره
تو عقــاب پر غرور ودل پرنـــــده ای اسیره

اگه زندونم نباشه،مـن توی دنیا اسیرم
تومی تونستی پریدی،من میپوسم واسیرم

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM